verðbréfafyrirtæki – eignastýring og ráðgjöf

Ráðgjöf

Arev verðbréfafyrirtæki hf. veitir þjónustu á sviði fyrirtækjaráðgjafar. Fyrirtækið býr yfir mikilli reynslu og þekkingu á sviði smásölu, innflutningsverslunar og þjónustutengdum iðnaði sem sameiginlega má kalla neytendavörutengd fyrirtæki.

Frá árinu 2010 hefur Arev haft heimild til að veita ráðgjöf til fyrirtækja um uppbyggingu eigin fjár, stefnumótun og skyld mál sem og ráðgjöf og þjónustu varðandi samruna fyrirtækja og kaup á þeim sbr. 2. tl. 1. mgr 25. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki.

Þörf fyrirtækja fyrir ráðgjöf hefur aukist vegna breyttra aðstæðna í rekstrarumhverfi þeirra, m.a. vegna harðnandi samkeppni í kröfumiklu umhverfi. Í því ljósi hefur Arev lagt sig fram við að styrkja stöðu þeirra fyrirtækja sem til okkar leita og aðstoða þau að ná markmiðum sínum.

VIÐSKIPTAVINIR

Arev hefur veitt stórum fyrirtækjum og smáum ráðgjöf bæði hérlendis og erlendis. Sérhæfing Arev er í smásölu, heildsölu, þjónustu og  iðnaði.

REKSTRARRÁÐGJÖF

Arev veitir fyrirtækjum rekstrarráðgjöf og aðstoðar fyrirtæki við uppsetningu fjárhagslegra upplýsinga- og eftirlitskerfa.

KAUP OG SALA

Arev veitir fyrirtækjum sölu-, kaup- og samrunaráðgjöf og ráðgjöf við skipulag efnahagsreiknings. Arev aflar meðfjárfesta fyrir fyrirtæki eða fjárfesta og kemur með tillögur um útlit efnahagsreiknings. Arev aðstoðar fyrirtæki við fjármögnun.

FJÁRHAGSLEG ENDURSKIPULAGNING

Arev veitir ráðgjöf á sviði fjárhagslegrar endurskipulagningar og hafa fjölmargir nýtt sér slíka ráðgjöf hér á landi í kjölfar kreppunnar.

VERÐMÖT

Arev metur verðmæti fyrirtækja og eigna  í samræmi við líklegt sölu- og kaupverð.