verðbréfafyrirtæki – eignastýring og ráðgjöf

Upplýsingar og reglur

Arev verðbréfafyrirtæki hf. hefur sett sér reglur og ferla til að tryggja eftirfylgni við þau lög og reglur sem gilda um starfsemi félagsins. Hér fyrir neðan er að finna tilvísun til þeirra reglna sem gilda í starfsemi Arev verðbréfafyrirtækis hf. Áður en stofnað er til viðskipta er nauðsynlegt að viðskipavinir kynni sér reglur og skilmála félagsins. Arev verðbréfafyrirtæki hf. ber að afla ýmissa upplýsinga hjá viðskiptavinum og senda starfsmenn Arev verðbréfafyrirtækis hf. öll nauðsynleg gögn sem fylla þarf út um leið og ákvörðun um að hefja viðskipti liggur fyrir. Hér fyrir neðan má finna helstu reglur Arev verðbréfafyrirtækis hf.

Gjaldskrá

Gjaldskrá fyrir þjónustu sem Arev veitir.

Upplýsingar um viðskiptamenn

Arev verðbréfafyrirtæki hefur sett sér reglur um upplýsingar um viðskiptamenn, sbr. 19. gr. b. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki.  Reglurnar gilda um hvernig er haldið utan um upplýsingar um einstaka viðskiptamenn.     Reglur_Arev_um_uppl_vidskiptavini 2018

Yfirlýsing um stjórnarhætti Arev

Yfirlýsing um stjórnarhætti 062017

 

Skv. 19. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki ber fjármálafyrirtækjum að gera grein fyrir stjórnarháttum sínum á vefsíðu fyrirtækisins og birta þar yfirlýsingu um stjórnarhætti sína.

Aðgerðir gegn peningaþvætti

Á Arev verðbréfafyrirtæki hf. hvílir, líkt og á öðrum fjármálafyrirtækjum, lagaskylda um að gera sitt ítrasta til að hindra að rekstur og starfsemi félagsins verði notuð til að þvætta fjármuni eða til að fjármagna hryðjuverkastarfsemi. Arev verðbréfafyrirtæki hefur sett sér reglur um varnir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverkastarfsemi, reglur um áhættu á peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka sem og reglur um áreiðanleikakönnun viðskiptavina (KYC). Í þessum reglum leitast Arev verðbréfafyrirtæki við að uppfylla í hvívetna ítrustu kröfur sem gerðar eru til fjármálafyrirtækja á innlendum og alþjóðlegum vettvangi á þessu sviði.  Hluti af skyldu Arev verðbréfafyrirtækis er þekkja deili á sínum viðskiptavinum og starfsemi þeirra og ber félaginu í því markmiði að gera áreiðanleikakönnun á viðskiptavinum sínum, sem m.a. er uppfyllt með því að afla upplýsinga frá viðskiptavinum.Reglur_mat_a_ahaettu_peningathvaetti_2018

Reglur um hæfi lykilstarfsmanna Arev verðbréfafyrirtækis hf.

Arev verðbréfafyrirtæki hefur sett sér reglur um hæfi lykilstarfsmanna með vísan til ákvæða laga um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002 og með hliðsjón af leiðbeinandi tilmælum Fjármálaeftirlitsins rnr. 3/2010.     Reglur Arev um hæfi starfsmanna

Þá eru í gildi hjá Arev verðbréfafyrirtæki m.a. reglur um upplýsingar um viðskiptamenn. Viðskiptamenn Arev geta hvenær sem er fengið aðgang að þeim hjá regluverði félagsins sem og reglum um aðskilnað starfssviða (kínamúra).

Kvartanir og úrskurðar- og réttarúrræði viðskiptavina

Komi til þess að viðskiptavinur vilji bera upp kvörtun vegna þjónustu Arev verðbréfafyrirtækis hf. má bera hana upp með ýmsum hætti, svo sem tölvupósti ( regluvordur hjá arev.is ) bréfleiðis, símleiðis eða á fundi.

Viðskiptavinur getur skotið ágreiningi sem hefur komið upp til Úrskurðarnefndar um viðskipti við fjármálafyrirtæki:

Úrskurðarnefnd um viðskipti við fjármálafyrirtæki
Suðurlandsbraut 32
108 Reykjavík
Sími: 525 2700
Fax: 525 2727
Tölvupóstur: urskfjarm hja fme.is

Fylla þarf út sérstakt eyðublað sem nálgast má á skrifstofu Fjármálaeftirlitsins.

Þá geta viðskiptavinir leitað með ágreining til dómstóla.

Fjármálagerningar og áhættur

Með því að smella á fyrirsögnina má lesa yfirlit yfir helstu áhættur sem fylgja viðskiptum með fjármálagerninga. Ekki er um tæmandi talningu að ræða og getur fleira haft áhrif á verðmæti fjármálagernings. Mikilvægt er að viðskiptavinir meti áhættu af fjármálagerningi áður en ákvörðun er tekin um viðskipti.

Hagsmunaárekstrar

Arev verðbréfafyrirtæki hefur sett sér stefnu um ráðstafanir gegn hagsmunaárekstrum, sem ætlað er að koma í veg fyrir að hagsmunaárekstrar skaði hagsmuni viðskiptavina félagsins. Viðskiptavinir Arev þurfa að samþykkja stefnu um ráðstafanir gegn hagsmunaárekstrum.     Stefna-Arev-um-radstafanir-gegn-hagsmunaarekstrum.pdf

Eigin viðskipti

Arev verðbréfafyrirtæki hefur sett sér reglur um eigin viðskipti starfsmanna sem ætlaðar eru til að lágmarka hugsanlega hagsmunaárekstra milli félagsins og viðskiptamanna þess eða viðskiptavini félagsins og viðskiptamanna þess eða viðskiptavini félagsins innbyrðis.   Reglur Arev um eigin vidskipti starfsmanna 2018

Besta framkvæmd

Arev verðbréfafyrirtæki hefur sett sér reglur um bestu framkvæmd viðskiptafyrirmæla. Reglunum er ætlað að tryggja að viðskiptavinir Arev hljóti besetu mögulegu niðurstöðu við framkvæmd viðskiptafyrirmæla. Viðskiptavinir Arev þurfa að samþykkja reglur Arev um bestu framkvæmd viðskiptafyrirmæla.    Reglur Arev um bestu framkvæmd

Flokkun viðskiptavina

Samkvæmt lögum um verðbréfaviðskipti, nr. 108/2007, skal fjármálafyrirtæki flokka viðskiptavini í almenna fjárfesta, fagfjárfesta eða viðurkennda gagnaðila. Flokkunin grundvallast m.a. á reynslu og þekkingu viðskiptavina.   Reglur Arev um flokkun vidskiptavina